testovi depresije za djecu i mlade

Depresija trendovi

Vaš liječnik ili drugi zdravstveni djelatnik će procijeniti i dijagnosticirati depresiju u svojim djetetom postavljajući pitanja o povijesti bolesti vašeg djeteta i provođenja ispitivanja kako bi saznali ako su simptomi uzrokovani nečim drugim osim depresije. Vaše dijete može dati fizički ispit ili krvne pretrage kako bi se isključila uvjetima kao što su hipotireoza i anemija. Vaše dijete može biti zamoljeni da ispune procjenu mentalnog zdravlja, koji se testira njegova ili njezina sposobnost da misle, razlog, i zapamti.

Ponekad više temeljita evaluacija može biti potrebno u potpunosti procijeniti djetetov depresiju. Razgovori se može provesti s roditeljima ili s drugim ljudima koji znaju mladu osobu dobro. Specifične informacije mogu se dobiti od djetetovih nastavnika ili od radnika socijalnih usluga.

SAD-a Preventive Services Task Force preporučuje screening za depresiju kod sve djece dobi od 12 do 18 godina 5

novo na e-mail seriju na dijagnosticiranje, liječenje, a živi s poremećaja prehrane