Istraživanje HIV / AIDS prevencija

Ključne Prevencija područja istraživanja

S ciljem postizanja “AIDS-free generacija”, prioritet theernment za istraživanja prevencije HIV je za razvoj i testiranje siguran, učinkovit i prihvatljiv biomedicinske i ponašanja za prevenciju HIV-a proizvodi i intervencije koje će pomoći zaustaviti širenje HIV infekcije u svijetu. theernment istraživanja prevencije obuhvaća razvoj i testiranje cjepiva, novih i poboljšanih strategija prevencije kombinacija, mikrobidi, liječenje kao prevenciju (TasP), ali i profilaksu prije izlaganja (prep). Temelj tih nastojanja je u ponašanju i društvena znanost istraživanja za razumijevanje i rješavanje čimbenici koji utječu na donošenje i prihvaćanje bilo kojem pristupu.

theernment financira istraživanja već je dovelo do identifikacije vrlo učinkovite ne-cjepiva strategija prevencije koje imaju potencijal da značajno smanji stopa zaraze HIV-om u svijetu. Kako poboljšati ove i razviti dodatne strategije, theernment preventivni napori nisu cjepivo nastojati