faktori rizika za dijabetes: genetika, pretilost, i više

Dijabetes trendovi

Postoje tri glavne vrste bolesti: tip 1, tip 2 i gestacijski dijabetes. Sa sve tri, vaše tijelo ne može učiniti ili koristiti inzulin.

Prema Zakonu o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti, mnogi zdravstveno osiguranje planira pokriti usluge preventivne skrbi, uključujući i screening testovi za dijabetes tipa 2, bez troškova za vas. Uči više.

Centar za zdravstveno osiguranje

Ova vrsta obično počinje u djetinjstvu. Pankreas prestane stvaranje inzulina. Imate dijabetes tipa 1 za život. Glavne stvari koje dovode do nje su

Ako imate ovakvu, vaše tijelo ne može koristiti inzulin koji to čini. To se zove inzulinska rezistencija. Tip 2 obično utječe na odrasle osobe, ali se može pojaviti u bilo kojem trenutku u vašem životu. Glavne stvari koje dovode do nje su