CT oštećenih bubrega

Slika 1 prikazuje sliku kompjutorizirana tomografija (CT) od dvije normalne bubrega, gledajući od vrha glave prema dolje. Posebna boja (usporedi materijal) je korišten za ovom ispitivanju. Slika 2 prikazuje sliku iz drugog CT dva bubrega koji su nenormalni. Ove bubrezi su mali i deformiran od ožiljke zbog bolesti.

Adam Husney, MD – Obitelj Medicin; Howard Schaff, MD – dijagnostičkoj radiologiji

9. rujan 2014